VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật
Browsing loại

Nghề luật sư

Phí hành nghề luật sư quá cao?

Có ý kiến phân tích mỗi cử nhân luật, muốn trở thành luật sư phải chuẩn bị ít nhất 140 triệu, trong đó có phí đào tạo, phí thi, phí tập sự và phí gia nhập đoàn. Hội đồng luật sư toàn quốc, liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa ra nghị quyết…
Đọc thêm...