VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật
Browsing loại

Nghề luật sư

Nghề luật quá thú vị

Bạn đã từng yêu thích các nhân vật tài trí, dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác, bảo vệ điều thiện và lẽ công bằng trong các phim Bạch tuộc, Bao Thanh Thiên, Nữ luật sư xinh đẹp... Họ đều làm nghề luật đấy. Và bạn có biết Lê-nin, Fidel…
Đọc thêm...