Vì Công Lý
Home » Luật sư » Nghề luật sư

Nghề luật sư

Tìm luật sư giỏi như thế nào?

Công Lý
Hiện có nhiều khái niệm, cách cắt nghĩa về luật sư giỏi. Nhưng thực tế không có luật sư giỏi toàn vẹn mà chỉ có những luật sư phù hợp. Và thực tế là… Luật sư giỏi là gì? Luật sư giỏi là luật sư cãi thắng phần lớn các