Vì Công Lý

Di trú – Quốc tịch

Thủ tục thay đổi quốc tịch cho con

Công Lý
Tôi kết hôn với chồng là người Trung Quốc, hiện nay chúng tôi đang sinh sống tại Việt Nam và đã sinh con tại Việt Nam. Khi khai sinh cho con tôi mang quốc tịch Trung Quốc. Xin hỏi, bây giờ tôi muốn thay đổi quốc tịch cho con tôi