Vì Công Lý

Hộ tịch – Hộ khẩu

Những câu hỏi và tư vấn pháp luật liên quan đến vấn đề hộ khẩu, hộ tịch như đăng ký tạm trú, thường trú, đăng ký nhập khẩu, xóa khẩu.. và các vấn đề có liên quan.

Tên xấu, đổi được không?

Công Lý
Chào anh, mình cũng là một người có tên xấu, hồi nhỏ thì không nói làm gì nhưng giờ lớn cứ mỗi khi nghe người khác gọi tên hay khi tự giới thiệu về bản thân là mình rất ngại, cố gắng lắm mới nói được cái tên. Vậy mà

Chỉnh quê quán con trong hộ khẩu?

Công Lý
Tôi đi nhập hộ khẩu cho con trai, tuy nhiên do không hiểu biết và cũng không được cán bộ Công An quận tư vấn nên khi đi làm hộ khẩu đã điền mục quê quán của con là nơi hiện nay tôi sinh sống (Hà Đông, Hà Nội) thay vì