VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật
Browsing loại

Hộ tịch – Hộ khẩu

Những câu hỏi và tư vấn pháp luật liên quan đến vấn đề hộ khẩu, hộ tịch như đăng ký tạm trú, thường trú, đăng ký nhập khẩu, xóa khẩu.. và các vấn đề có liên quan.

Muốn xóa khẩu cũng khó

Chào luật sư. Cha em đứng tên chủ hộ trong hộ khẩu nhưng đã định cư ở Mỹ. Khi em xin xóa hộ khẩu của ba em thì bên công an yêu cầu phải có thẻ xanh và phải có mặt của chủ hộ. Hiện tại em muốn cắt hộ khẩu của cha em, để em đứng tên chủ hộ…
Đọc thêm...