VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật
Browsing loại

Lao động – Bảo hiểm

Thủ tục nghỉ việc như thế nào để được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn có thể  thỏa thuận được với người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn, sau đó nộp hồ sơ hưởng tới trung tâm hưởng bảo hiểm. Một bạn gửi câu hỏi như sau: Em đang làm việc…
Đọc thêm...

Thủ tục nghỉ việc

Bạn cần nộp đơn xin thôi việc cho người sử dụng lao động và thông báo cho người sử dụng lao động trước 45 ngày trước khi nghỉ việc. Hiện tại em làm Bảo Vệ cho Ngân Hàng Eximbank, đã được hơn tám năm rồi, họp đồng của em là…
Đọc thêm...