Vì Công Lý
Home » Bằng giả

Bằng giả

Làm bằng giả để xin việc, phạm tội gì?

Công Lý
Tôi có người bạn, ba tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Tuy nhiên do muốn đi làm ngay tại thời điểm này nên bạn tôi đã nhờ một người bạn học cùng trường và đã tốt nghiệp scan bằng cấp của anh ta gửi cho bạn tôi. Sau đó, bạn tôi