Vì Công Lý
Home » Bộ Luật Hình sự 2015

Bộ Luật Hình sự 2015

Thêm 3 luật phải lùi thời hạn thi hành

Công Lý
Trong ngày 28-6, hầu như tất cả các địa phương đã triển khai việc thảo luận, bỏ phiếu thông qua nghị quyết về việc lùi thời hạn thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) và các luật liên quan. Nguồn tin của Tuổi Trẻ tại nhiều đoàn đại biểu Quốc hội

Bình luận BLHS 2015 (P2): Tội mua bán,chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người

Công Lý
Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người là hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người bị hại. Trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, đã có rất nhiều những vụ việc xâm hại tính mạng, sức khỏe của người khác

Bình luận BLHS 2015 (P1) : Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Công Lý
Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm tại điều 147 Bộ luật hình sự 2015 là một tội phạm mới được quy định. Điều luật này nhằm bảo vệ hai khách thể đặc biệt quan trọng của Bộ luật hình sự. Thứ nhất là sự