Vì Công Lý
Home » cá chết

cá chết

‘Cuối tháng 7 xây dựng được phương án xử lý tiền bồi thường Formosa’

Công Lý
Với số tiền 500 triệu USD (tương đương 11.500 tỷ đồng) mà Formosa bồi thường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn dự thảo chủ trương chính sách để cùng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài nguyên –