Vì Công Lý
Home » thuế xăng dầu

thuế xăng dầu

Chênh lệch thuế xăng dầu chảy vào túi ai?

Công Lý
Không còn bị động theo mức thuế mà Bộ Tài chính áp dụng, các doanh nghiệp đầu mối có thể chủ động lựa chọn nguồn nhập khẩu. Khi đó, chênh lệch thuế trở thành khoản lãi kinh doanh. Thị trường nhập khẩu chính các mặt hàng xăng dầu của Việt

Tính thuế xăng dầu sai: Người tiêu dùng thiệt hại hằng trăm tỷ mỗi tháng

Công Lý
Hằng trăm tỷ đồng mỗi tháng là số tiền các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang được hưởng lợi từ chênh lệch thuế nhập khẩu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người tiêu dùng đang bị “móc túi” hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng. Vậy trách nhiệm của