Vì Công Lý
Home » Chấm dứt hợp đồng lao động có đúng luật?
Lao động - Bảo hiểm

Chấm dứt hợp đồng lao động có đúng luật?

Nhờ luật sư tư vấn trường hợp của tôi như sau: Tôi xác lập mối quan hệ lao động với Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bằng hình thức ký hợp đồng lao động từ ngày 01/4/2004 đến nay hơn 11 năm. Qua 2 lần ký kết loại hợp đồng lao động xác định thời hạn, đến ngày 28/01/2008 tôi ký hợp đồng với ông Giám đốc lần thứ ba, là loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

DN-NLD 250613Nhưng ngày 10/10/2014 ông Trần Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Chợ Lách đã căn cứ Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012 (không ghi rõ điểm, khỏan) để ban hành Quyết định số 276/QĐ-TTVH-TT chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với tôi với lý do: “Vị trí công việc hiện tại tôi đang đảm nhận thời gian tới Trung tâm VHTT chưa có nhu cầu-kinh phí hoạt động của Trung tâm VHTT không thể đảm bảo chi trả cho hợp đồng lao động ngoài biên chế thời gian tới- đơn vị ko có quỹ tiền lương để chi trả cho HĐLĐ ngoài biên chế.”

Ngày 14/10/2014, tôi gửi đơn khiếu nại nội dung Quyết định số 276/QĐ-TTVH-TT, ông liền trả lời khiếu nại, ký tên, đóng dấu trực tiếp vào đơn khiếu nại và lập tức trả lại đơn cho tôi.

Đến ngày 20/10/2014, ông tiếp tục trao cho tôi Quyết định số 290/QĐ-TTVH-TT về việc hủy bỏ Quyết định số 276/QĐ-TTVH-TT, ngày 10/10/2014 với lý do: Nội dung của Quyết định chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Xong, ông liền trao tiếp cho tôi Quyết định thôi việc thứ hai số 291/QĐ-TTVH-TT. Nội dung Quyết định thứ hai này hoàn toàn không khác với nội dung Quyết định thứ nhất.

Vậy xin nhờ Quý luật sư vui lòng tư vấn giúp tôi, giám đốc chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn với tôi với lý do như vậy có đúng với Điều 36 Luật lao động không? Vì sao? Và tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi cho mình? Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào!

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất về căn cứ để Trung tâm ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động và những tình tiết mà bạn trình bày có thể thấy doanh nghiệp đã căn cứ vào khoản 10 điều 36 của Bộ luật này để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn: “ Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Như vậy, trường hợp này có thể là do lý do kinh tế, bởi Trung tâm VHTT huyện Chợ Lách là đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ, kinh phí hoạt động ngân sách cấp 100%. Việc UBND Huyện Chợ Lách ban hành Quyết định 39/2014/QĐ-UBND ngày 7 tháng 1 năm 2014 về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội, trong đó phân bổ ngân sách và phân bổ chỉ tiêu biên chế cho Trung tâm văn hóa – thể thao huyện trong năm 2014 và Công văn 987/UBND – PNV ngày 11 tháng 6 năm 2014 của UBND huyện Chợ Lách về việc cắt giảm hợp đồng lao động ngoài biên chế đối với Trung tâm văn hóa – thể thao huyện có thể là hai lý do trực tiếp nhất dẫn đến việc Trung tâm phải cắt giảm lao động ngoài biên chế, trong đó có trường hợp của bạn.

Bên cạnh đó, theo quy định của điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động thì Người sử dụng lao động chỉ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi gặp lý do “thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc”.

Như vậy, Trung tâm phải có nghĩa vụ giải thích và chứng minh cho người lao động biết về việc đã tìm mọi biện pháp khắc phục theo đúng quy định tại điều 44 Bộ Luật lao động nhưng vẫn bắt buộc phải giảm chỗ làm việc. Bởi bạn không nói rõ Trung tâm đã giải thích rõ với bạn về lý do nêu trên tại thông báo hoặc tại cuộc họp của bạn với công ty về việc chấm dứt hợp đồng hay chưa? Nếu công ty không thông báo bạn có quyền khiếu nại yêu cầu giải thích rõ về việc Trung tâm đã thực hiện việc áp dụng mọi biện pháp khi có sự thay đổi vì lý do kinh tế nhưng vẫn không thể giải quyết được trường hợp của bạn.

Thứ hai để bảo vệ quyền lợi cho bạn, có hai trường hợp có thể xảy ra:

Bạn đồng ý với cách giải thích của Trung Tâm về việc đã cố gắng tìm biện pháp khắc phục nhưng vẫn không thể đảm bảo được vị trí làm việc, thì hai bên sẽ giải quyết các quyền lợi có liên quan sau khi chấm dứt hợp đồng.

Về các quyền lợi của bạn khi bị chấm dứt hợp đồng lao động. Theo quy định tại điều 47 Bộ Luật Lao động về Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:
“1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Như vậy, bạn sẽ được Trung tâm hoàn trả hồ sơ giấy tờ có liên quan, trả lại sổ bảo hiểm xã hội, thanh toán đầy đủ tiền lương của bạn cho đến ngày chấm dứt hợp đồng. Bên cạnh đó theo quy định tại khoản 2 điều 44 và điều 49 Bộ Luật lao động, bạn được nhận trợ cấp thôi việc, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
“Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.”

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 điều 49 Luật việc làm, bạn có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
“ – Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động .
– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;
– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp”
Theo điều 50 Luật Việc làm có hướng dẫn chi tiết về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Bạn không đồng ý với cách giải thích của Trung tâm khi cho rằng Trung tâm chưa thực hiện đầy đủ các phương án bố trí việc làm một cách đầy đủ, chưa thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục lý do kinh tế mà đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng thì bạn có thể khởi kiện Trung tâm lên Tòa án nhân dân cấp Huyện nơi trung tâm đặt trụ sở để được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tuy nhiên để khởi kiện bạn phải đưa ra các căn cứ chứng minh có một cách rõ ràng cho yêu cầu khởi kiện của mình, mặt khác tính khả thi của việc khởi kiện này là không cao nên bạn cần cân nhắc kỹ lựa chọn này.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Trần Lê An Nguyên – Hãng luật Giải Phóng thực hiệnĐọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.

Bài cùng chuyên mục:

Luật sư: VFF kỷ luật các cầu thủ CLB Long An là thiếu cơ sở

Công Lý

Kỷ luật Đảng với thạc sĩ ở trường Cao đẳng Cần Thơ là trái luật

Công Lý

Tiền lương nghỉ lễ, tết được tính như thế nào?

Công Lý

Nghỉ việc như thế nào để không vi phạm?

Công Lý

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Công Lý

Cấm nhân viên mang thai có đúng luật?

Công Lý

Thủ tục nhận thừa kế từ tiền bảo hiểm

Công Lý

Thuê học sinh làm thêm, Daichi-life có phạm luật ?

Công Lý

Công ty có quyền thu giữ điện thoại của nhân viên?

Công Lý

Công ty giải thể, người lao động được hưởng quyền lợi gì?

Công Lý

Công ty có được giữ văn bằng gốc của người lao động?

Công Lý

Công ty trừ lương người lao động có đúng luật?

Công Lý