VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Di chúc hết hiệu lực khi nào?

Hiện tại ông bà ngoại tôi đã mất có để lại di chúc cho 4 người con (ông bà có 5 người con, người thứ 5 ông bà cho riêng 1 căn nhà rồi nên không có tên trong di chúc). Và trong di chúc chia phần cho 4 người và có một điều kiện là để ở chứ không được bán. (Di sản thừa kế là 2 căn nhà mà 4 người đang ở chung với nhau).

Kính hỏi luật sư như sau:

1. Theo các phần chia trong di chúc thì 4 gia đình không thể ở tách riêng ra được. Như vậy có khai nhận thừa kế được không và nếu được thì có lập được 4 sổ đỏ cho 4 gia đình đó hay không.

2. Hiện tại 2 ông bà mất được 8 năm rồi thì để sau 10 năm thì điều gì sẽ xảy ra ? Di chúc sẽ hết hiệu lực sau 10 năm không? Phần di sản đó sẽ chia thành 5 phần hay vẫn 4 phần và có bất lợi hay rắc rối gì không. Cám ơn luật sư nhiều ạ!

di chucDưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 637 Bộ luật dân sự về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại:
“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2.Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.”
Như vậy trong trường hợp này, 4 người con được chỉ định hưởng di sản theo di chúc của ông bà bạn để lại được xác định là người hưởng thừa kế và có quyền được khai nhận di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan tiến hành việc khai nhận di sản thừa kế là bất kỳ tổ chức công chứng nào trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có bất động sản.
– Bộ hồ sơ yêu cầu công chứng gồm:
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở;
+ Giấy chứng tử của ông và bà bạn;
+ Di chúc;
+ Giấy tờ tùy thân của các thừa kế…

Sau khi khai nhận di sản thừa kế, các bên có thể liên hệ với Phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND cấp Huyện nơi có di sản thừa kế để tiến hành các thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo đúng quy định của pháp luật. Việc người để lại di sản thừa kế thể hiện mong muốn giữ lại chứ không được chuyển nhượng căn nhà được xác định là ý nguyện của người đã khuất, không phải là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho những người được hưởng di sản thừa kế.

Theo quy định tại Điều 667 Bộ luật dân sự về Hiệu lực pháp luật của di chúc
“1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.
2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:
a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

3. Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực. »

Như vậy, quyền khai nhận di sản thừa kế có thể được tiến hành bất cứ lúc nào sau khi người để lại di sản qua đời. Nếu di chúc được lập đúng theo quy định về ý chí của người lập di chúc, về hình thức lẫn nội dung thì hiệu lực của di chúc chỉ chấm dứt khi có trường hợp được quy định tại các điểm a,b,c khoản 2 hoặc khoản 3 điều 667 Bộ luật dân sự mà pháp luật hiện hành không có bất cứ quy định nào ràng buộc về thời gian có hiệu lực của di chúc.

Thời hiệu 10 năm mà bạn nhắc tới là thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác, kể từ thời điểm mở thừa kế. Thời hiệu này không liên quan đến thời hiệu có hiệu lực của di chúc, mà có thể hiêu là sau 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế, những người thừa kế sẽ mất quyền khởi kiện yêu cầu chia di sản nếu có tranh chấp phát sinh, hoặc yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của bản thân và bác bỏ quyền thừa kế của người khác. Còn sau 10 năm, di chúc vẫn có hiệu lực nếu các bên chưa tiến hành việc khai nhận di sản thừa kế thì hoàn toàn có thể tiến hành việc khai nhận di sản thừa kế một cách bình thường.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Trần Lê An Nguyên – Hãng luật Giải Phóng thực hiện

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục