VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Nghề luật sư sẽ khởi sắc?

Sau khi Bộ luật tố tụng hình sự 2015 vừa được Quốc hội thông qua, luật sư Nguyễn Kiều Hưng, hãng luật Giải Phóng, nhận định: “Nghề luật sẽ khởi sắc”.

Cở sở để luật sư Hưng đưa ra nhận định nói trên là, “quyền im lặng đã cơ bản sẽ được thực thi khi luật quy định người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo có quyền trình bày lời khai, trình bày ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội”.

Một bài viết về "quyền im lặng" trên báo Tuổi Trẻ TPHCM
Một bài viết về “quyền im lặng” trên báo Tuổi Trẻ TPHCM

Theo luật sư Hưng, luật quy định như thế đồng nghĩa với việc “người dân có quyền giữ im lặng đối với những lời khai chống lại hay buộc tội mình cho đến khi có luật sư hoặc quyết định tự bào chữa cho mình”.

Bên cạnh quy định tiến bộ về quyền im lặng thì Bộ luật tố tụng hình sự cũng giải tỏa được những bất cập trong quy trình tố tụng hiện nay. Cụ thể, quyền bào chữa của người bị buộc tội được làm rõ hơn quy định cũ, đó là: “Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, giải thích và bảo đảm cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thực hiện đầy đủ quyền bào chữa, quyền và lợi ích hợp pháp của họ theo quy định”.

Về thời điểm có mặt của luật sư, quy định mới cho phép người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

“Đây là quy định hết sức tiến bộ, phù hợp với thế giới, tạo điều kiện cho người bị bắt có luật sư ngay từ đầu”, luật sư Hưng cho biết.

Có ý kiến lo lắng người bị bắt sẽ không biết luật sư nào để nhờ bào chữa, thì quy định mới cũng dự liệu và quy định khá rõ ràng: “Trường hợp người bị bắt, bị tạm giữ, bị tạm giam không nêu đích danh người bào chữa thì trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, bị tạm giữ, bị tạm giam phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa”.

Đối với vấn đề từ chối luật sư, luật tố tụng mới quy định rõ ràng: trong trường hợp bị từ chối luật sư do người thân thích của người bị bắt mời thì điều tra viên phải cùng người bào chữa đó trực tiếp gặp người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam để xác nhận việc từ chối. Theo ông Hưng, quy định này giúp giải tỏa tâm lý và phòng ngừa những ép buộc do phía điều tra viên tạo ra. Quyền được hỏi, có mặt trong các hoạt động hỏi cung, điều tra của người bào chữa cũng được luật định.

Theo Bá Bàn(thesaigontimes.vn)

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục