VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Công ty giải thể, người lao động được hưởng quyền lợi gì?

Tôi làm việc cho 1 công ty từ năm 2013. Tuy nhiên do việc làm ăn càng ngày càng sa sút, công ty giải thể và quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi. Như vậy, công ty có trách nhiệm như thế nào đối với người lao động và tôi sẽ được hưởng những quyền lợi nào?

Ảnh ST
Bị chấm dứt hợp đồng lao động do công ty giải thể

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo khoản 2 điều 44 bộ luật lao động (BLLĐ). Trường hợp người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc vì lý do kinh tế thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại điều 49 BLLĐ:

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Bạn đã làm việc từ năm 2013, do đó theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Do đó bạn đã được tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với toàn bộ thời gian làm việc ở doanh nghiệp này kể từ năm 2013, trừ đi toàn bộ thời gian này thì người sử dụng lao động không phải trả trợ cấp mất việc làm cho bạn nữa mà bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tuy nhiên bạn cần lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 Luật việc làm và đáp ứng điều kiện chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trở lại vấn đề trách nhiệm của người sử dụng lao động trong trường hợp này, mặc dù không phải trả trợ cấp mất việc làm cho bạn nhưng, người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện các trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 47 BLLĐ như phải thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn 07 ngày làm việc; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày – ở đây có thể là số tiền lương chưa được thanh toán trong những ngày bạn đã làm việc cho doanh nghiệp trước khi thôi việc; xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ của bạn.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

 Mai Hoa

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục