VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Muốn chuyển nhượng cổ phần sáng lập có ràng buộc không?

Chị tôi là một trong những người thành lập ra công ty cổ phần và đang làm chủ tịch HĐQT. Tuy nhiên vì lí do cá nhân, chị tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn cổ phần đang sở hữu 30%. Chị tôi có được quyền chuyển nhượng không? Trường hợp công ty mua lại thì tỷ lệ được phép mua là bao nhiêu ? Có bị giới hạn không ? Tỷ lệ khống chế là bao nhiêu ?

Xin cảm ơn.

Muốn chuyển nhượng cổ phần sáng lập có ràng buộc không?
Muốn chuyển nhượng cổ phần sáng lập có ràng buộc không?

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc chuyển nhượng vốn có sự phân biệt giữa từng loại cổ phần, giữa cổ đông sáng lập và cổ đông thường.

Theo như thông tin bạn cung cấp, chị bạn là người sáng lập công ty cổ phần, tức là cổ đông sáng lập “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần” (khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014).

Nếu trong tổng số cổ phần chị bạn nắm giữ có cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không được chuyển nhượng cho người khác trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chị bạn chỉ được quyền chuyển nhượng sau thời hạn 3 năm vì lúc này cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập đã chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quy định tại Điều 113 Luật doanh nghiệp 2014

Điều 113. Các loại cổ phần

  1. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lựctrong03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.”

– Nếu số cổ phần chị bạn nắm giữ toàn bộ là cổ phần phổ thông thì chị bạn có quyền tự do chuyển nhượng nếu công ty hoạt động trên 3 năm, còn trong thời hạn 3 năm thì sẽ chỉ được chuyển cho cổ đông sáng lập khác hoặc cho người khác nếu được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông (Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014)

Điều 119. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

  1. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.
  2. Các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được bãi bỏ sau thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các hạn chế của quy định này không áp dụng đối với cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập của công ty.

Theo quy định tại Điều 130 Luật doanh nghiệp nếu chị bạn được công ty mua lại số cổ phần thì công ty được mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán.

Điều 130. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán…”

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

An Nguyên

Nguồn: Chuyên mục tư vấn pháp luật miễn phí do hãng luật Giải Phóng thực hiện

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục