VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017 (P2)

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2017.

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017 (P2)
Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017 (P2)

Một số cơ chế đặc thù đối với Thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng được hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư dự án phát triển kinh tế, xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn; Được bán nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước theo hình thức thu tiền một lần để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khác trên địa bàn… là nội dung được quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù đối với Thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, Chính phủ ưu tiên hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho Đà Nẵng thực hiện các dự án theo hình thức hợp tác công – tư (dự án PPP) mang tính chất liên vùng; Ưu tiên bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng và các dự án mang tính chất khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017;

Bổ sung hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá

Ngày 11/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Nghị định bổ sung thêm 3 đối tượng hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá, gồm: Dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt; Etanol nhiên liệu không biến tính, khí tự nhiên hóa lỏng, khí thiên nhiên nén; Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi mềm; nâng tổng số đối tượng thuộc diện kê khai giá lên 16 đối tượng.

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện kê khai giá gửi thông báo mức giá đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi định giá, điều chỉnh giá. Trường hợp kê khai giảm giá, phải được thực hiện ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan có thẩm quyền.

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vừa thực hiện bán buôn, vừa bán lẻ phải đăng ký cả giá bán buôn và giá bán lẻ.

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2017

Được áp dụng từ ngày 01/01/2017, Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng từ 2,58 triệu – 3,75 triệu đồng/tháng; tăng 180.000 đồng – 250.000 đồng/tháng so với trước.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I là 3,75 triệu đồng/tháng; vùng II là 3,32 triệu đồng/tháng; vùng III là 2,9 triệu đồng/tháng và vùng IV là 2,58 triệu đồng/tháng. Trong khi trước đây, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp trên địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV tương ứng với 3,5 triệu đồng/tháng; 3,1 triệu đồng/tháng; 2,7 triệu đồng/tháng và 2,4 triệu đồng/tháng.

Cơ sở rửa ô tô, xe máy phải nộp phí đối với nước thải

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định số 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, nước thải từ hộ gia đình, cơ sở rửa xe là nước thải sinh hoạt, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm VAT. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng, mức phí được xác định theo bình quân từng người sử dụng nước và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại xã, phường, thị trấn.

Nghị định cũng quy định rõ, các địa phương đã triển khai thu giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2016 về thoát nước và xử lý nước thải sẽ không thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định mới này.

Quy định thành lập Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp

Tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh, Chính phủ cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện được thành lập Hội Cựu chiến binh.

Đối với doanh nghiệp có tổ chức Đảng thì Hội Cựu chiến binh cấp trên cơ sở cùng với tổ chức Đảng tại doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể phối hợp với doanh nghiệp thành lập Hội Cựu chiến binh tại doanh nghiệp đó. Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, nếu người lao động là cựu chiến binh có nhu cầu thành lập hội thì tổ chức Đảng cấp trên cơ sở phối hợp với doanh nghiệp và Hội Cựu chiến binh cấp trên cơ sở xem xét, quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2017.

Nguồn : luatvietnam.vn

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục