VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017 (P3)

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2017.

chinh-sach-Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017
Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017

Dư nợ vay của Hà Nội, TP.HCM tối đa bằng 60% thu ngân sách địa phương

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2017, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, trong đó quy định mức dư nợ vay của ngân sách Hà Nội và TP.HCM tối đa bằng 60% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp; các địa phương khác từ 20 – 30%.

Cũng theo Nghị định này, dự toán chi ngân sách Trung ương và dự toán chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% – 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp. Các khoản chi trên 3 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; các khoản chi không quá 03 tỷ đồng Bộ Tài chính được quyết định nhưng phải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ hàng quý.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có mức dư nợ huy động đến hết ngày 31/12/2017 vượt mức giới hạn dư nợ vay theo quy định thì trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và các năm tiếp theo phải dành nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp, giảm chi đầu tư công trung hạn để tăng chi trả nợ gốc.

Gia hạn thời gian thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2660/QĐ-BTC cho phép gia hạn thời gian thực hiện thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế được quy định tại Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015.

Như vậy, từ ngày 01/01/2017, việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện cho đến khi có văn bản thay thế; thay vì phải dừng lại từ ngày 31/12/2016 như quy định trước đó.

Quy định về thời hạn gửi báo cáo thống kê

Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi báo cáo thống kê ngày, 10 ngày, 15 ngày, báo cáo tháng, quý, báo cáo 06 tháng và báo cáo năm đến các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định. Trong đó, thời hạn gửi báo cáo ngày chậm nhất vào 14 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo; với báo cáo 10 ngày, 15 ngày chậm nhất 02 ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày cuối cùng của kỳ báo cáo; với báo cáo tháng, thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo; thời hạn gửi báo cáo quý chậm nhất vào ngày 18 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo…

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 35/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Chứng từ kế toàn tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt

Theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhấn mạnh các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu theo quy định ra tiếng Việt.

Đơn vị kế toán phải chịu trách nhiệm về nội dung được dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, có đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài. Riêng với các tài liệu kèm theo như các loại hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết toán… không phải dịch ra tiếng Việt, trừ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Thông tư cũng cho phép các doanh nghiệp nhỏ và vừa được mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu, tự in chứng từ, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ theo quy định.

Thông tư có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2017.

Nguồn : luatvietnam.vn

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục