VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Các chính sách mới có hiệu lực từ tháng 01/2017 (P4)

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2017.

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2017.
Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội 

DN nước ngoài lập VPĐD ở Việt Nam phải nộp lệ phí 3 triệu đồng

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là 3 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp mới; 1,5 triệu đồng/giấy phép đối với trường hợp cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn.

Mức thu trên không áp dụng đối với văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, tổ chức hợp tác, nghiên cứu, cơ sở văn hóa giáo dục và các tổ chức nước ngoài khác.

Các nội dung trên được quy định tại Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/09/2016 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

Phí thẩm định cấp GCN đăng ký bán hàng đa cấp là 5 triệu đồng/lần

Theo Thông tư số 156/2016/TT-BTC ngày 21/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức phí thẩm định cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là 05 triệu đồng/lần thẩm định và 03 triệu đồng/lần thẩm định với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận. Doanh nghiệp có thể nộp phí bằng tiền mặt trực tiếp cho cơ quan thu phí hoặc chuyển khoản vào tài khoản của cơ quan thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Phí xác minh công nhận văn bằng nước ngoài tối đa 500.000 đồng/văn bằng

Cũng có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, Thông tư số 164/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp là 250.000 đồng/văn bằng; với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hợp pháp cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài, mức thu phí là 500.000 đồng/văn bằng.

Văn bằng cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam gồm: Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông; Bằng tốt nghiệp trung cấp; Bằng tốt nghiệp cao đẳng; Bằng tốt nghiệp đại học; Bằng thạc sỹ; Bằng tiến sỹ.

Phí thẩm định HĐ chuyển giao công nghệ tối thiểu 3 triệu

Mức thu phí thẩm định với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đăng ký lần đầu được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 10 triệu đồng và không dưới 05 triệu đồng. Đối với các hợp đồng chuyển giao công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng bằng 0,1% tổng giá trị của hợp đồng nhưng không quá 05 triệu đồng và không dưới 03 triệu đồng.

Đối với công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao qua hai bước chấp thuận (cấp phép sơ bộ) và cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, mức thu phí thẩm định cấp phép sơ bộ là 10 triệu đồng, mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ tối đa không quá 10 triệu đồng.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 169/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng từ 300.000 đồng/chứng chỉ

Đây là nội dung của Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/10/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho tổ chức là 01 triệu đồng/chứng chỉ; cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi là 500.000 đồng/chứng chỉ. Đối với cá nhân, mức thu cấp chứng chỉ lần đầu là 300.000 đồng/chứng chỉ và 150.000 đồng/chứng chỉ với trường hợp cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi.

Vẫn như trước đây, Thông tư ấn định mức lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là 02 triệu đồng/giấy phép.

Từ 2017, lệ phí cấp Giấy phép lái xe 135.000 đồng/lần

Lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế là 135.000 đồng/lần sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2017 theo quy định tại Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

Phí sát hạch lái xe ô tô và xe máy vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành. Cụ thể, với xe mô tô hạng A1, A2, A3, A4, phí sát hạch lý thuyết là 40.000 đồng/lần, 50.000 đồng/lần với sát hạch thực hành. Với xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết là 90.000 đồng/lần; 300.000 đồng/lần với sát hạch thực hành trong hình và 60.000 đồng/lần với sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng.

Đối với xe máy chuyên dùng (phương tiện thi công), lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi Giấy đăng ký kèm theo biển số là 200.000 đồng/lần/phương tiện; 50.000 đồng/lần/phương tiện nếu không kèm theo biển số hoặc đóng lại số khung, số máy; 70.000 đồng/lần/phương tiện với cấp Giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời.

Giảm lệ phí đăng ký sử dụng tên miền “.vn”

Theo Thông tư số 208/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, mức lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” đã được điều chỉnh giảm so với trước đây. Cụ thể, lệ phí đăng ký tên miền cấp 2 có 1 ký tự; tên miền cấp 2 có 2 ký tự và tên miền cấp 2 khác là 200.000 đồng/lần, trước đây, lệ phí đăng ký các loại tên miền này được ấn định là 350.000 đồng/lần.

Với tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, lệ phí đăng ký là 200.000 đồng/lần đối với tên miền com.vn, net.vn, biz.vn; 120.000 đồng/lần đối với các tên miền edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính; 30.000 đồng/lần đối với tên miền name.vn. Trước đây, lần lượt là 350.000 đồng/lần; 200.000 đồng/lần và 30.000 đồng/lần.

Về phí duy trì tên miền, Thông tư vẫn giữ nguyên phí duy trì đối với tên miền cấp 2 có 1 ký tự là 40 triệu đồng/năm; tên miền cấp 2 có 2 ký tự là 10 triệu đồng/năm. Riêng tên miền cấp 2 khác, phí duy trì là 350.000 đồng/năm thay vì 480.000 đồng/năm như trước; tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung, phí duy trì dao động từ 30.000 đồng – 250.000 đồng, trước đây từ 30.000 đồng/năm – 350.000 đồng/năm. Việc duy trì tên miền tiếng Việt trước đây là miễn phí, từ 01/01/2017, phải đóng phí với mức 20.000 đồng/năm.

Cơi nới phòng karaoke, phải nộp từ 1 – 2 triệu đồng/phòng

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 212/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính về phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Theo đó, từ ngày 01/01/2017, các cơ sở đã được cấp phép kinh doanh karaoke muốn đề nghị tăng thêm phòng sẽ phải nộp phí 02 triệu đồng/phòng tại thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh và 01 triệu đồng/phòng nếu ở các khu vực khác.

Mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke sẽ được xác định dựa theo số phòng và khu vực. Theo đó, các cơ sở kinh doanh tại thành phố trực thuộc Trung ương và thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh phải nộp 06 triệu đồng/giấy nếu có từ 01 – 05 phòng và 12 triệu đồng/giấy nếu có từ 06 phòng trở lên. Tại các khu vực khác, mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh karaoke là 03 triệu đồng/giấy nếu có từ 01 – 05 phòng và 06 triệu đồng/giấy nếu có từ 06 phòng trở lên.

Từ 2017, tăng lệ phí cấp lại GCN đăng ký DN lên 200.000 đồng/lần

Theo Thông tư số 215/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính từ ngày 01/01/2017, lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ tăng từ 100.000 đồng/lần lên 200.000 đồng/lần. Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký và cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên ở mức 200.000 đồng/lần và 100.000 đồng/hồ sơ.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung một số loại phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. Cụ thể, phí cung cấp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cung cấp báo cáo tài chính các loại doanh nghiệp; phí cung cấp báo cáo tổng hợp về doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên lần lượt là 40.000 đồng/bản; 150.000 đồng/báo cáo và 05 triệu đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Nguồn : luatvietnam.vn

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục