VÌ CÔNG LÝ
Kênh thông tin tư vấn pháp luật

Sở có 44/46 người là lãnh đạo: Chỉ thêm nhiều sai phạm

Bộ Nội cho biết khi thanh tra phát hiện những trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch vẫn được bổ nhiệm phó trưởng phòng tại Sở LĐ-TB-XH Hải Dương.

Nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu sót

Liên quan đến việc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương (LĐ-TB-XH) có 46 công chức nhưng có tới 44 lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức cũng như bổ nhiệm công chức giữ vị trí lãnh đạo tại đơn vị.

Thông báo Kết luận số 40/TB-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội vụ khẳng định, các văn bản pháp luật được Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương sử dụng làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức, giai đoạn từ 1/1/2014 đến 15/10/2016, Sở LĐ-TB-XH Hải Dương có 2 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, trong đó có 1 trường hợp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng theo thẩm quyền, 1 trường hợp không đảm bảo đầy đủ theo quy định (đến nay đã chuyển công tác).

Thanh tra Bội Nội vụ cũng chỉ ra nhiều thiết sót trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Dương.
Thanh tra Bội Nội vụ cũng chỉ ra nhiều thiết sót trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Dương.

Kết luận cũng nêu rõ, việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương năm 2016 còn nhiều thiết sót, tồn tại.

Cụ thể, Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp không phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp được ban hành kèm theo đề án vị trí việc làm do Trung tâm xây dựng. Trung tâm xếp lương ngạch chuyên viên đối với 5 viên chức trúng tuyển vị trí quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp là không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch vẫn bổ nhiệm phó trưởng phòng

Thanh tra Bội Nội vụ cũng chỉ ra nhiều thiết sót trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Dương.

Theo đó, có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính. Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng. Một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Ngoài ra, tại thời điểm 15/10/2016, Sở LĐ-TB-XH Hải Dương có 9 phòng với số lượng Phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở LĐ-TB-XH Hải Dương trình UBND tỉnh là 8 người.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phóng trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và 1 phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016, số lượng phó trưởng phòng của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương là 23 người.

Tuy nhiên, hiện nay Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm.

Đề nghị kiểm điểm, làm rõ sai phạm

Từ những kết luận sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra.

Cán bộ cấp phó Sở LĐ-TB-XH Hải Dương xin rút chức

Chiều 16/11/2016, trong báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng là tiến hành thanh tra công vụ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Hải Dương. Qua thanh tra nhận thấy cơ quan này có 46 biên chế, trong đó có 44 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên.

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, trên cơ sở đối chiếu quy định hiện hành, Sở Lao động Hải Dương thừa 8 nhân sự cấp phó phòng. Sau khi các cơ quan chức năng vào làm việc, có một trường hợp chuyển công tác về vị trí cũ và 7 người xin rút, không tiếp tục nhiệm vụ phó phòng.

Theo Hoàng Nam / báo đất việt

Đọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.
Bài cùng chuyên mục