Cán bộ nhà nước mở trang trại được không?

Cán bộ nhà nước mở trang trại được không?

2878
SHARE

Theo luật, cán bộ, công chức sẽ bị cấm thành lập công ty, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư…

Một bạn đọc gửi đến Vì Công Lý câu hỏi như sau:

Tôi hiện nay là một cán bộ viên chức nhà nước, tôi có ý định thành lập một trang trại theo mô hình Vườn – Ao – Chuồng (VAC) với quy mô khoảng 1 ha.

Tôi muốn được quý luật sư giúp trường hợp của tôi có thể thành lập trang trại không hoặc có hình thức nào tôi có thể đứng tên chủ trang trại này để quản lý không? Hoặc tôi thành lập Hợp tác xã được không? Nếu được, tôi có được hỗ trợ gì không?

Rất mong nhận được sự giúp đỡ, tư vấn của luật sư!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thanh lap trang traiLuật sư tư vấn:

Về yêu cầu của bạn tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 2 của Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì: “Cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chí xác định kinh tế trang trại theo quy định của Thông tư này;”.

Tuy nhiên, do bạn là cán bộ, viên chức nhà nước, nên phải tuân theo những gì pháp luật quy định. Cụ thể, Điều 37, Luật Phòng, chống tham nhũng quy định:

“Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:
…….
b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;…”

Như vậy, bạn không phải là cá nhân có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và đủ điều kiện thành lập trang trại theo mô hình nhỏ nhất là doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên có thể để người trong gia đình bạn đứng ra thành lập theo mô hình như trên hoặc mô hình kinh tế trang trại của hộ gia đình. Về tiêu chuẩn bạn có thể tham khảo điều kiện lập trang tại Thông tư số 27/2011/TT-BNN&PTNT ngày 13/4/2011.

Bạn có thể tham khảo một số thông tin như sau:

Thứ nhất, Cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn điều kiện như sau:
– Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải đạt:
+ Có diện tích trên mức hạn điền, tối thiểu:
+ Từ 3,1 ha đối với vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.
+ Từ 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại.
– Giá trị sản lượng hàng hóa đạt 700 triệu đồng/năm.
Thứ hai, đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lượng hàng hóa từ 1.000 triệu đồng/năm trở lên;
Thứ ba, đối với cơ sở lâm nghiệp phải có quy mô diện tích tối thiểu 31 ha và giá trị sản lượng hàng hóa đạt từ 500 triệu đồng/năm trở lên…

Xin chào bạn, chúc bạn có hướng đi phù hợp !

Luật sư Vũ Xuân Hoằng/ Hãng luật Giải Phóng thực hiệnĐọc tin pháp luật mới nhất trên Vì Công Lý. Để phản ánh thông tin hoặc gửi câu hỏi tư vấn pháp luật miễn phí, vui lòng gửi đến vicongly.com@gmail.com hoặc gọi Tổng đài 1900 6665.