Vì Công Lý
Home » Archives for Công Lý

Công Lý

Luật phải đi từ thực tế

Công Lý
Những ngày qua, thông tin về nguy cơ hàng ngàn người hành nghề kế toán có thể mất việc khi Luật kế toán (sửa đổi) thực thi đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận, với rất nhiều người phản đối. Họ phản đối vì như đại biểu