Artemis 1 phóng tên lửa lên mặt trăng vào ngày 18 tháng 8 để phóng lên mặt trăng

Nhiệm vụ mặt trăng Artemis 1 đầy tham vọng của NASA là quay trở lại nền tảng, lần cuối cùng, trước khi phóng.

Các Artemis 1 Hệ thống sẽ hoạt động trên hành trình khoảng 4 dặm (6,4 km) từ Tòa nhà lắp ráp phương tiện tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy đến Khu liên hợp phóng 39B vào ngày 18 tháng 8, NASA Được xác nhận vào thứ Sáu (5 tháng 8). Việc ra mắt sẽ giữ cho Artemis 1 đi đúng hướng để bắt đầu một cuộc hành trình dài một tuần quanh Mặt trăng không muộn hơn 29 tháng 8.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *