Bản đồ mặt trăng mới của Trung Quốc chụp các đặc điểm địa chất mặt trăng một cách chi tiết đáng kinh ngạc

Các nhà khoa học đã tạo ra một bản đồ mặt trăng mới, có độ phân giải cao bằng cách sử dụng dữ liệu từ các sứ mệnh gần đây của Trung Quốc lên mặt trăng.

Bản đồ chi tiết được tạo bằng cách sử dụng dữ liệu chủ yếu từ Chương trình khám phá mặt trăng của Trung Quốc Được thu thập trong 15 năm qua, nó đã được bổ sung bởi dữ liệu chất lượng cao từ các sứ mệnh thăm dò quốc tế từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *