Barbara Corcoran xin lỗi về trò đùa của Whoopi Goldberg về ‘The View’

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *