Các nhà vật lý đang cho một giai đoạn mới kỳ lạ của vật chất thêm một chiều kích

Các nhà vật lý đã tạo ra vật liệu siêu rắn hai chiều đầu tiên – kỳ lạ giai đoạn lệnh Nó hoạt động giống như một chất lỏng rắn và không ma sát cùng một lúc.

Supersolids là vật liệu nguyên tử Chúng được sắp xếp theo một cấu trúc tinh thể lặp lại đều đặn, nhưng cũng có thể chảy mãi mãi mà không mất bất kỳ động năng nào. Bất chấp những tính chất đặc biệt của nó, dường như vi phạm nhiều định luật vật lý nổi tiếng, các nhà vật lý từ lâu đã đoán trước nó trên lý thuyết – nó xuất hiện lần đầu tiên như một gợi ý trong công trình nghiên cứu của nhà vật lý Eugene Gross vào đầu năm 1957.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *