Các nhà vật lý dự đoán rằng Trái đất sẽ trở thành một thế giới hỗn loạn, với những hậu quả thảm khốc

Mọi người không chỉ làm Đất Một nghiên cứu khắc nghiệt mới phát hiện ra rằng nó làm ấm bầu khí quyển, làm cho khí hậu trở nên hỗn loạn.

Nghiên cứu mới được công bố ngày 21 tháng 4 trong cơ sở dữ liệu bản in trước arXiv (Mở trong tab mới), vẽ nên một bức tranh tổng quát và bao quát về tác động tiềm tàng đầy đủ của hoạt động con người đối với khí hậu. Và hình ảnh không đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *