Các thẩm phán Hoa Kỳ nói rằng các thẩm phán của Tòa án Tối cao phải tuân thủ các quy tắc đạo đức

Các thẩm phán Hoa Kỳ nói rằng các thẩm phán của Tòa án Tối cao phải tuân thủ các quy tắc đạo đức

READ  Hoa Kỳ sẽ chấp nhận người tị nạn Ukraine?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *