Cardi B thắng vụ kiện phỉ báng sau khi chị Hennessy gọi những người ủng hộ MAGA là phân biệt chủng tộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *