chiến tranh, nó tốt cho điều gì?

Nếu tôi để mắt đến chuyên mục tuần này chỉ vì tiêu đề, tôi nghĩ rằng tôi đã làm công việc của mình một cách hiệu quả.

Tuần trước, tôi đã dùng cả nghìn từ để diễn tả cảm xúc của mình về sự trở lại của thể thao vào tháng 10. Tuần này, tôi đang sử dụng cùng một không gian để mô tả chiến tranh, nhưng không giống như những gì bạn có thể nghĩ. Tôi có thể nói mãi về việc Hoa Kỳ lẽ ra không nên gửi quân vào Chiến tranh Việt Nam, hay Chiến tranh Iraq lẽ ra không nên bắt đầu vào năm 2003, nhưng đó là một kiểu chiến tranh khác. Thắng hơn thay thế. Bố tôi đã liên tục hỏi tôi về điều đó, vì vậy tôi cảm thấy muốn trả lời câu hỏi đó trong một chuyên mục. Vì vậy, lợi ích của Wins Above Replacement thực sự là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *