Cựu ca sĩ của Skid Row, Johnny Solinger qua đời ở tuổi 55

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *