Diễn đàn chung EU-Việt Nam đầu tiên với Xã hội dân sự

Sự kiện Cuộc họp ảo, ngày 4 tháng 6 năm 2021

Đại diện của các tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, nhóm môi trường và các tổ chức xã hội dân sự khác được mời tham dự phiên họp công khai trực tuyến của Diễn đàn chung trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại giữa EU và Việt Nam.

Các đại biểu sẽ có cơ hội trao đổi quan điểm với nhau về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương của FDA Việt Nam – EU về Thương mại và Phát triển Bền vững, cũng như các quan chức từ Ủy ban Châu Âu và Chính phủ Việt Nam.

Thông tin thực tế

  • Ngày giờ: Ngày 4 tháng 6 năm 2021, 9.00 -11.00 (giờ Brussels) / 14.00 – 16.00 (giờ Hà Nội)
  • Vị trí: Cuộc gặp gỡ ảo (thêm thông tin để theo dõi)
  • Chương trình sơ bộ
  • Đăng ký: Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng Đăng ký. Đăng ký trước là bắt buộc và sẽ đóng vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021 lúc 16:00 (giờ Brussels).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *