Điều gì làm cho sinh vật này gần như bất khả chiến bại? Các nhà sinh học đã đạt được một cái nhìn sâu sắc mới

Tardigrades, còn được gọi là gấu nước, đã tiến hóa hơn 500 triệu năm trước.

Các nhà nghiên cứu đang nâng cao hiểu biết của họ về khả năng phục hồi của gấu nước.

các nhà nghiên cứu trong Đại học Wyoming Tôi đã tìm hiểu thêm về các quá trình sinh học cho phép các sinh vật nhỏ bé được gọi là gấu nước chịu được các điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như mất nước hoàn toàn trong hoạt hình lơ lửng, trong nhiều năm.

Thomas Boothby, trợ lý giáo sư sinh học phân tử và các đồng nghiệp đã phát hiện ra cách trehalose, một loại đường, tương tác với protein để giúp gấu nước sống sót khi không có nước. Phát hiện của họ gần đây đã được công bố trên tạp chí sinh học giao tiếp.

Tardigrades, thường được gọi là gấu nước, dài chưa đến nửa milimét và hoàn toàn có thể chịu được khô hạn và đóng băng đến hơn[{” attribute=””>absolute zero (approximately minus 458 degrees Fahrenheit, when all molecular motion ceases), heated to more than 300 degrees Fahrenheit, irradiated several thousand times beyond what a person can withstand, and even survive the vacuum of outer space.

Tardigrades’ ability to survive being dried out has perplexed scientists since it seems to vary from that of a number of other species that can enter suspended animation. Previously, scientists believed tardigrades did not produce trehalose to survive drying out, but Boothby and his colleagues discovered that they do, although at lower levels than other organisms.

The researchers also found that, in tardigrades, trehalose works synergistically with another tardigrade-specific protein called CAHS D.

Ultimately, Boothby and other researchers hope that their discoveries can be applied to help solve societal and global health issues — in this case, water scarcity. Their work might lead to better ways of stabilizing pharmaceuticals and generating engineered crops that can cope with harsh environments.

“A long-term goal of this field is to understand better how to confer the adaptation abilities of tardigrades to organisms that do not naturally survive drying,” Boothby says. “This study and its findings provide a compelling argument that to do so may require the combination of different, synergistic protectants.”

Reference: “Trehalose and tardigrade CAHS proteins work synergistically to promote desiccation tolerance” by Kenny Nguyen, Shraddha KC, Tyler Gonzalez, Hugo Tapia, and Thomas C. Boothby, 1 October 2022, Communications Biology.
DOI: 10.1038/s42003-022-04015-2

The study was funded by the National Science Foundation, the Defense Advanced Research Projects Agency, and the National Institutes of Health. 

READ  Nguồn gốc bí ẩn của đèn phương Bắc đã được chứng minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *