Fauci cho biết những người tiêm chủng có thể tận hưởng Lễ Tạ ơn mà không cần đeo mặt nạ. Tin tức về vi-rút corona.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *