Hãy xem: Cảnh sát không đeo mặt nạ ở Manhattan đẩy một hành khách ra khỏi ga tàu điện ngầm để yêu cầu họ che mặt