Một chủng thực vật ăn thịt mới (Triantha) với bẫy phát hoa dính độc đáo

sự chỉ dẫn

Kể từ nghiên cứu đột phá của Darwin về loài ăn thịt, các nhà khoa học chỉ xác định được 11 nguồn gốc loài ăn thịt độc lập. Chúng tôi báo cáo việc phát hiện ra một dòng thực vật ăn thịt mới, đại diện là các loài thực vật có hoa ở Bắc Mỹ Tây Triantha. giữa các chú thích đơn, Triantha Nó đại diện cho ví dụ duy nhất về cơ chế bẫy dính và một trường hợp được ghi chép rõ ràng về holocarnivory, đặc trưng bởi sự tiết enzym phù hợp với quá trình tiêu hóa con mồi. Bẫy của chúng là duy nhất trong số các loài ăn thịt và bất ngờ dựa trên lý thuyết, khi đặt tất cả các địa điểm bắt mồi của chúng bên cạnh những bông hoa thụ phấn của chúng. Do sự tồn tại của Triantha Trong vùng lân cận của các trung tâm đô thị lớn trên Bờ biển Thái Bình Dương, nghiên cứu của chúng tôi đóng vai trò như một lời nhắc nhở sinh động rằng những loài ăn thịt ẩn khác có thể chưa được phát hiện.

trừu tượng

Động vật ăn thịt tiêu thụ động vật để lấy chất dinh dưỡng khoáng thúc đẩy tăng trưởng và sinh sản trong môi trường nghèo chất dinh dưỡng. Đây, chúng tôi báo cáo nó Tây Triantha (Tofieldiaceae) đại diện cho một phân loài ăn thịt bị bỏ sót trước đây, chúng bắt côn trùng trên các chùm hoa dính. Các thí nghiệm hiện trường, dữ liệu đồng vị và các mô hình trộn chứng tỏ sự chuyển đáng kể nitơ từ con mồi sang Triantha, với ước tính khoảng 64% N của lá thu được từ việc bắt mồi trong những năm trước, so với mức được suy ra đối với thực vật có lá, đan xen, là loài ăn thịt được công nhận. N do động vật ăn thịt thu được được xuất ra từ hoa và quả đang phát triển và cuối cùng có thể được chuyển sang lá của năm tiếp theo. Các sợi tuyến trên thân cây có hoa tiết ra phosphatase, như đã thấy ở tất cả các loài ăn thịt tiêu hóa trực tiếp con mồi. Triantha Nó được coi là duy nhất trong số các loài ăn thịt khi chỉ bắt mồi bằng bẫy dính bên cạnh hoa của nó, trái với lý thuyết. Tuy nhiên, các lông tuyến của nó chỉ bắt côn trùng nhỏ, không giống như ong và bướm lớn hơn hoạt động như những loài thụ phấn, điều này có thể làm giảm xung đột giữa thịt và quá trình thụ phấn.

READ  Trong ngày thứ hai, Mercy Springfield gần kỷ lục bệnh nhân COVID-19 | Virus corona

chú thích

  • Đóng góp của tác giả: Nghiên cứu được thiết kế trong QL và SWG; QL đã tìm kiếm; CA đã đóng góp thuốc thử / công cụ phân tích mới; Dữ liệu QL, CA, TJG và SWG được phân tích; QL, CA, TJG và SWG đã viết bài báo.

  • Các tác giả tuyên bố không có lợi ích cạnh tranh.

  • Bài viết này là một đệ trình PNAS trực tiếp.

  • Bài viết này chứa thông tin hỗ trợ trực tuyến về https://www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.2022724118/-/DCSupplemental.

dữ liệu sẵn có

Tất cả dữ liệu nghiên cứu được bao gồm trong bài báo và / hoặc Phụ lục SI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *