Một vết đen mặt trời hiếu động đã ném một luồng sáng mặt trời khổng lồ cấp X vào không gian

Một vết đen mặt trời phun trào nhanh chóng gây ra một ngọn lửa lớn.

giường nóng mặt trời Theo trang SpaceWeather.com. (AR2975 đã ợ rồi hơn 17 Pháo sáng loại vừa trong những ngày gần đây, nhưng đợt này nổ mạnh hơn một chút).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *