Ngày phát hành Pokemon Legends: Arceus ‘đã được tiết lộ vào tháng 1 năm 2022

Ngày phát hành của Pokemon Legends: Arceus đã được tiết lộ là 28 tháng 1 năm 2022.

Sớm nay vào ngày 26 tháng 5, prof Trang web mới Sống cho đi Huyền thoại Pokemon: Arceus. Mặc dù trang web bằng tiếng Nhật, chúng tôi đã dịch phần ngày phát hành trên trang web là Kanji căn chỉnh ngày để cung cấp cho Pokemon mới ngày phát hành vào ngày 28 tháng 1 năm 2022.

Pokemon cũng đã tweet về nghệ thuật hộp phương Tây, bạn có thể xem bên dưới.

Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *