Người lập kế hoạch tiểu sử của Cha Amy Winehouse Slams, nói rằng hãng phim không có quyền làm như vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *