Nhân vật trong ‘Toy Story’ nhấn mạnh việc chào đón trẻ em da đen đến với Thế giới Disney

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *