Những địa danh lịch sử gợi nhớ ngày giải phóng thủ đô | văn hóa – thể thao

Thủ đô Hà Nội được giải phóng khỏi ách thống trị của thực dân Pháp vào ngày 10 tháng 10 năm 1954. 67 năm qua, tổ chức đảng, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã chủ động, mưu trí xây dựng Thủ đô giàu mạnh, văn minh, hiện đại. thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *