Rover Perseverance đánh dấu năm sao Hỏa đầu tiên trên Hành tinh Đỏ

Tàu quỹ đạo sao Hỏa của NASA kết thúc sứ mệnh chính của nó trên Hành tinh Đỏ.

kích thước xe Sự kiên trì của Rover Nó chạm xuống đáy Miệng núi lửa Jezero của Sao Hỏa vào ngày 18 tháng 2 năm 2021, khởi động một sứ mệnh bề mặt đầy tham vọng được thiết kế để kéo dài một năm trên Hành tinh Đỏ, khoảng 687 ngày Trái đất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *