Sao băng Perseid đang đến – nhưng có một vấn đề lớn

Hình ảnh thời gian trôi đi của mưa sao băng Bershade.

Nó thường mang đến một trong những trận mưa sao băng hàng năm dễ nhìn thấy nhất trên bầu trời đêm của Trái đất và sẽ đạt cực điểm vào ngày 12 và 13 tháng 8. Thông thường, nó trình bày 50-100 “sao” mỗi giờ ở độ cao của nó, làm cho nó trở thành một chương trình ấn tượng. Chỉ có một vấn đề duy nhất trong năm nay: trăng tròn.

“Đáng buồn thay, đỉnh Perseids năm nay sẽ chứng kiến ​​những điều kiện tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với các nhà quan sát”, ông nói.[{” attribute=””>NASA astronomer Bill Cooke, who leads the Meteoroid Environment Office at NASA’s Marshall Space Flight Center in Huntsville, Alabama. “Most of us in North America would normally see 50 or 60 meteors per hour,” he said, “but this year, during the normal peak, the full Moon will reduce that to 10-20 per hour at best.”

Because the Moon is so much brighter than anything else in the night sky, it will wash out all but the very brightest Perseids as they streak through our atmosphere and burn up far overhead.

Perseid Meteors Light Up the Sky in 2009

A shower of Perseid meteors lights up the sky in 2009 in this NASA time-lapse image. Credit: NASA/JPL

As the full Moon subsides, the Perseids will begin to weaken around August 21-22 and cease completely by September 1. They’re the debris remnants of Comet Swift-Tuttle, a lumbering “snowball” composed of ice, rock, and dust, which orbits our Sun every 133 years. The comet itself was last visible to us in 1992 and won’t pass our way again for over 100 years: not until 2125.

How far back sightings of the Perseids actually go remains a matter of some disagreement, Cooke said. The comet itself wasn’t identified until 1862, but the meteor shower was seen over medieval Europe. The annual event came to be known as “the Tears of St. Lawrence,” named for the last of seven Roman church deacons martyred by the emperor Valerian in August of the year 258.

So, while this is probably not the best year to make a special trip in order to see the Perseids, if you find yourself outside between midnight and dawn on August 13, don’t forget to look up anyway.  Because you never know – you might just catch one of the bright Perseid meteors that defies the glare of the Moon. Also, be aware that the occasional early Perseid can streak across the sky as much as a week beforehand.

If you want to know what else is in the sky for August 2022, check out the latest “What’s Up” video from Jet Propulsion Laboratory:


Một số điểm nổi bật của việc xem bầu trời vào tháng 8 năm 2022 là gì? Quan điểm hàng ngày của bốn hành tinh bằng mắt thường kết thúc vào sáng nay. Nhưng vẫn còn rất nhiều tính năng tuyệt vời, đặc biệt nếu bạn có quyền truy cập vào ống nhòm. Thêm,[{” attribute=””>Saturn and Jupiter are returning to nighttime skies! The outlook for the Perseid meteors isn’t great due to a full moon on the peak night of August 12, but still it’s worth keeping an eye out for early Perseids after midnight the week before. And August is a great month to learn an easy-to-spot constellation – Cygnus the swan.

READ  Tất cả chúng ta đều chào mừng tên lửa Ariane 5, nó đã nhân đôi tuổi thọ của Kính viễn vọng Webb

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *