Sao Hỏa có thể hỗ trợ sự sống? NASA Challenge muốn giúp bạn tìm ra câu trả lời

NASA và nền tảng cung cấp dịch vụ cộng đồng HeroX đã đưa ra một thử thách trị giá 30.000 đô la để tìm ra những cách tốt hơn để phân tích dữ liệu trên … Sao HoảKhả năng lưu trữ cuộc sống.

Hạn nộp hồ sơ của bạn là ngày 18 tháng 4 và bạn có thể xem lại toàn bộ báo cáo Tính đủ điều kiện cạnh tranh Yêu cầu, cùng với Trang Thử thách HeroXĐể biết thêm thông tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *