Tăng cường vắc xin COVID sẽ bắt đầu vào tháng 9 sau khi được FDA chấp thuận: Cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *