Thời tiết ban đêm lần đầu tiên được tiết lộ trên Sao Kim

Thời tiết vào ban đêm thế nào sao Kim? Các nhà khoa học cuối cùng cũng đang tìm ra.

Cách đó một hành tinh, sao Kim tương đối gần Trái đất và chúng tôi đã nghiên cứu nó trong một thời gian dài, với tàu thăm dò sao Kim đầu tiên đến hành tinh này vào năm 1978. Tuy nhiên, các nhà khoa học biết rất ít về thời tiết ban đêm trên sao Kim trông như thế nào. Điều này cho đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *