Điểm đến: Philadelphia

Trong những năm qua, những người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đã chạy trốn xung đột, đàn áp tôn giáo, bất hòa chính trị, thiên tai và những nguy hiểm khác để tạo dựng cuộc sống mới cho chính họ ở Philadelphia. Giống như xe buýt của những người mới đến Gửi cho chúng tôi trong tháng này từ biên giới phía namHọ rời ngôi nhà cũ của mình để xây dựng những ngôi nhà mới nơi William Penn đã cầu nguyện cho cư dân. “Được bảo tồn khỏi cái ác áp đảo bạn.” Đây là một số câu chuyện của họ.