tượng con trâu bằng gốm | văn hóa – thể thao

Những người thợ lành nghề do Công ty TNHH Minh Long I thực hiện. Ở phía Nam tỉnh Bình Dương có tượng trâu bằng gốm độc đáo, tượng trưng cho năm Kỷ Sửu với sự may mắn và thịnh vượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *