Việt Nam, không phải Ấn Độ, đang ở vị trí thuận lợi về địa chính trị và địa kinh tế – đại sứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *