Việt Nam là quốc gia rẻ nhất cho người nước ngoài vào năm 2024: quốc tế

Theo báo cáo của The International, Việt Nam là nơi sinh sống rẻ nhất đối với người nước ngoài.

Oscar Vương | khoảnh khắc | Các ảnh đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *